კატეგორია: რესურსები
შეცდომისგან არავინ არის დაზღვეული, მათ შორის, არც მედია. თუმცა, მთავარი ისაა, როგორ რეაგირებს გამოცემა მისი ნებსითი თუ უნებლიე უზუსტობის შემდეგ. წლების განმავლობაში არასწორად გაშუქებული ამბისა გამო ბოდიში არაერთმა სოლიდურმა გამოცემამ მოიხადა და გამოქვეყნებული მასალაც შესაბამისად შეასწორა. ზოგმა, არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გამო, მკითხველს მოუბოდიშა, ზოგი კი ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე, მხოლოდ გამოქვეყნებული ამბის წაშლით შემოიფარგლა. ამგვარი აუცილებლობის წინაშე ქართული მედიაც არაერთხელ დამდგარა.

 

შესწორება თვითრეგულირების ნაწილია, ანუ, თავად მედია აღიარებს, რომ შეცდომა დაუშვა და მზადაა გამოასწოროს. საერთაშორისო თუ ადგილობრივი მედიის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შესწორების გარკვეული სტანდარტი და პრაქტიკა ჩამოყალიბდა.

2013 წელს, ეუთოს მხარდაჭერით, ონლაინმედიის თვითრეგულირების გზამკვლევი გამოიცა, რომელშიც ამ ტიპის მედიის მიერ შეცდომის შესწორების რეკომენდაციებია მოცემული. გზამკვლევის მიხედვით:

  • მედიამ არასწორი ინფორმაცია არ უნდა წაშალოს ან არ უნდა ჩაანაცვლოს ის ახლით;
  • მედიამ უნდა ჩაასწოროს მასალა და მკაფიოდ განმარტოს, რომ მასალის წინა ვერსია შეიცავდა უზუსტობებს;
  • მედიამ ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროს ძველი და შესწორებული მასალები.

მედიის მიერ არაზუსტი ინფორმაციის გავრცელების დროს, მისი გასწორების სტანდარტი, ადგილობრივი თვითრეგულირების ორგანოს მიერ საქართველოშიც არის განსაზღვრული.

საქართველოს “ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის” მე-5 პრინციპის მიხედვით, “მედია ვალდებულია შეასწოროს გამოქვეყნებული არსებითად არასწორი ინფორმაცია, რომელსაც შეცდომაში შეჰყავს საზოგადოება. ამ პრინციპის განმარტების თანახმად, მიუღებელია შესწორება იმგვარად, რომ თავიდან გაკეთდეს სიუჟეტი ან სტატია, რა დროსაც არაზუსტ ინფორმაციას ჩაენაცვლება ზუსტი ინფორმაცია, მაგრამ არ იქნება გაცხადებული უკვე დაშვებული შეცდომის შესახებ.

“ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის” რეკომენდაციით, მასალა უნდა შესწორდეს გონივრულ ვადაში, რომელიც განისაზღვრება მედიის ტიპის, მასალის მოცულობისა და მასალის გავრცელების შესაბამისად, ინდივიდუალურად, კონტექსტის გათვალისწინებით.

თუკი მედიის მიერ გავრცელებულმა არასწორმა ინფორმაციამ პირის რეპუტაცია შელახა, გახდა დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მიაყენეს შეურაცხყოფა, ანდა გავრცელდა არსებითად არაზუსტი ინფორმაცია, როგორც საერთაშორისო, ისე ქარტიის პრაქტიკის თანახმად,

ონლაინ მედიის შემთხვევაში მასალის მხოლოდ მოხსნა საკმარისი არ არის. იმავე ადგილას უნდა მიეთითოს რომ დაშვებული შეცდომის გამო მოიხსნა ან ჩასწორდა მასალა.

მაგალითად, 2018 წლის 4 თებერვალს, საბჭომ განიხილა საქმე - “ნინო ვეზდენი თამარ ბოჭორიშვილის წინააღმდეგ”. სადავო ვიდეომასალა გადაიღო ონლაინგამოცემა POSTV - მ. მოქალაქეებს ეკითხებოდნენ "რამდენჯერ გქონია სექსი ერთ ღამეში?” გამოკითხვაში ნინო ვეზდენიც მონაწილეობდა, რომელმაც დასმულ შეკითხვას ასე უპასუხა - “არასოდეს, არცერთხელ”. ამავე გამოკითხვაში ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, რომ მას ერთ ღამეში სექსი 13-ჯერ ჰქონია. ჟურნალმა „რეიტინგმა“ ფეისბუქ გვერდზე ეს ვიდეომასალა გამოაქვეყნა წარწერით: „ყველაზე მეტჯერ 13-ჯერ მქონია ღამეში სექსი, რეკორდი მოვხსენი“. ვიდეოს ფოტოდ კი ნინო ვეზდენის ფოტო დაურთო, რომელმაც აუდიტორიის აგრესია და შეურაცხყოფა მიიღო ამ ფრაზის გამო. მასალის გავრცელებიდან რამდენიმე საათში ის დაუკავშირდა “რეიტინგს”. მასალა ჯერ ჩაასწორეს და შემდეგ საერთოდ წაშალეს.

აღნიშნულ საქმეზე ქარტიის საბჭომ დაადგინა, რომ სხვა პირის ფოტოს და ციტატის მითითება, რასაც პირის დისკრედიტაცია მოჰყვება, უხეში გაუფრთხილებლობაა, ამიტომაც მხოლოდ მასალის ჯერ ჩასწორება და შემდეგ წაშლა, კონკრეტულ შემთხვევაში, რედაქციის მხრიდან ადეკვატური რეაგირება არ იყო. როგორც მინიმუმ, ჟურნალისტს იმავე ფეისბუქ გვერდზე ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად უნდა განეცხადებინა, რომ მან შეცდომა დაუშვა, აღეწერა ეს შეცდომა და ნათელი გაეხადა მისი მკითხველისათვის, რომ ისინი შეცდომაში შეიყვანა. ამასთან - “სოციალური ქსელის ბუნება, არასწორი ინფორმაციის ერთხელ გავრცელება ართულებს იმ აუდიტორიისათვის შეცდომის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელმაც ერთხელ უკვე ნახა და დაიჯერა არაზუსტი ფაქტი. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე ქარტიის საბჭო თვლის, რომ დაირღვა ქარტიის მე-5 პრინციპიც” - ნათქვამია ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებაში.

რაც შეეხება ბეჭდურ მედიას, უკვე დაბეჭდილ და გავრცელებულ გამოცემაში აუცილებელია, რომ მეორე ნომერში გავიდეს შესწორებული ინფორმაცია. თანაც იმავე გვერდზე, რომელზეც წინა არაზუსტი ინფორმაცია დაიბეჭდა. ამასთან ნათლად უნდა იყოს მითითებული, რომ ეს ტექსტი წინა ნომერში დაშვებული შეცდომის შესწორებაა.

ტელევიზიასთან დაკავშირებითაც ადეკვატურობა არის მნიშვნელოვანი. შეცდომა დროულად უნდა გასწორდეს იმავე ტიპის გადაცემაში და მკაფიოდ ითქვას შეცდომის შესახებ. მხოლოდ ვიდეომასალის არგამოყენება იმავე ინფორმაციის არგამეორება შესწორებად ვერ ჩაითვლება. ამ თემაზე მნიშვნელოვანია ქარტიის 2016 წლის 17 მარტის გადაწყვეტილება. სადავო მასალა შეეხებოდა სომხური ანსამბლის მიერ ქართული ცეკვის ვითომდა მითვისებას, რასაც ტელეკომპანია GDS-ის საინფორმაციო გამოშვება 2030-მა სიუჟეტი მიუძღვნა. მეორე დღეს გაირკვა, რომ ამბავი ტყუილი იყო, ცეკვის აკადემიამ განცხადება გაავრცელა, სადაც ახსნა, რომ ქართული ცეკვის შესრულებისას მიუთითეს თუ რომელი ქვეყნის ცეკვას ასრულებენ. ეს განცხადება ეთერში წაიკითხა წამყვანმა, თუმცა ქარტიამ მაინც დაადგინა შესწორების პრინციპის დარღვევა, რადგან არ აღნიშნულა, რომ წინა დღეს არასწორი ინფორმაციის შემცველი სიუჟეტი გავიდა ეთერში. ქარტიის საბჭოს განმარტებით, იმისათვის, რომ შეცდომა გამოსწორებულად ჩაითვალოს, საჭიროა შეცდომაზე ხაზგასმა და მითითება, რომ მანამდე გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სიმართლეს.

შესწორების ვადები

როგორც კი ნებისმიერი ფორმით ცნობილი გახდება მედიისთვის, რომ არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა, ეთიკური ჟურნალისტიკის პრინციპებიდან გამომდინარე მაშინვე უნდა ჩასწორდეს. ჩასწორების გონივრული ვადა განისაზღვრება დაშვებული შეცდომის სიმძიმის, მედიის ტიპის შესაბამისად. მნიშვნელოვანია იმის გაანალიზება, თუ რამდენმა ადამიანმა მიიღო არაზუსტი ინფორმაცია და ყველაფერი უნდა იღონოს მედიამ, რომ იმავე აუდიტორიას სწორი ინფორმაცია მიაწოდოს.

ყველა პასუხისმგებლიანი რედაქცია, თუკი მას მკითხველის თვალში სოლიდური და სანდო გამოცემის იმიჯის შენარჩუნება სურს, ვალდებულია, რომ დაშვებული შეცდომა ხმამაღლა აღიაროს, მოიბოდიშოს და არაზუსტი ინფორმაციის შემცველი მასალა სტანდარტების შესაბამისად შეასწოროს.
New layer...
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები


"ებრაელების წინაპრები ღორები იყვნენ", - 2015 წელს BBC-ის ეთერში ნათქვამი არასწორი ციტატის გამო, რომელიც თითქოს მუსლიმ იურისტსა და ისლამური შარიათის საბჭოს მოსამართლეს, ჰაითამ ალ-ჰადადს ეკუთვნოდა, მაუწყებელმა შესწორება 2018 წლის 14 მარტს გააკეთა. ისლამური შარიათის საბჭო არის ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში მცხოვრებ მუსლიმებს სამართლებრივად ეხმარება.

რეალურად ალ-ჰადადს მსგავსი რამ არ უთქვამს. როგორც მისი იურისტი iMediaEthics-თან აცხადებს, ეთერამდე BBC-ის ციტატა ალ-ჰადადთან არ დაუზუსტებია და ბრალდებაც ამ დრომდე განთავსებული იყო მის ვებ გვერდზე.

ალ-ჰადიდის ერთ-ერთი იურისტის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი შეძრწუნებული იყო არასწორი ციტირების გამო და რომ BBC-მ არაფერი იღონა დაუდასტურებელი ინტერნეტ წყაროს გადამოწმებისათვის:

​"ელემენტარული მოკვლევა რომ გაეკეთებინა, მიხვდებოდა, რომ ჩემს კლიენტს მსგავსი არაფერი უთქვამს... BBC-მ, ასევე, დაარღვია საკუთარი სამართლიანობის ნორმები და ფუნდამენტური პრინციპები, როდესაც ბრალდება ისე გაუშვა ეთერში, რომ ჩემს კლიენტთან დაკავშირება არც უცდია."

14 მარტის შესწორება BBC-ის ვებგვედზე:

"2015 წლის 5 მარტს, BBC-ის ეთერში This Week-ის ეპიზოდში ჰაითამ ალ-ჰადადის შესახებ BBC-მ რამდენიმე განცხადება გააკეთა. ერთ-ერთი იყო, რომ ალ-ჰადადის აზრით, ებრაელების წინაპრები ღორები იყვნენ. ბატონმა ალ-ჰადადმა დაარწმუნა BBC, რომ მსგავსი რამ არასდროს უთქვამს და მაუწყებელი არასწორ წყაროს დაეყრდნო. BBC-მ მასალიდან აღნიშნული ბრალდება ამოიღო და აღარ გაიმეორებს".
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
ამერიკულმა ტელეარხმა CNN-მა მიმდინარე წლის 22 ივნისს სტატია გამოაქვეყნა ტრამპის მრჩევლისა და გარდამავალი გუნდის წევრის, ენტონი სკარამუჩის შესახებ. კერძოდ, ჟურნალისტური მასალაში წყაროზე დაყრდნობით ეწერა, რომ კონგრესში მიმდინარეობა გამოძიება სკარამუჩისა და რუსული საინვესტიციო ფონდის კავშირების შესახებ. ინფორმაციას CNN-ის მიერ დაშვებული შეცდომის შესახებ imediaethics.org ავრცელებს.

როგორც CNN საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით წერდა, სკარამუჩი ტრამპის ინაუგურაციამდე რამდენიმე დღით ადრე შეხვდა მცირე მასშტაბის რუსული საინვესტიციო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს. როდესაც სკარამუჩის ამ შეხვედრის შესახებ ჰკითხეს, მან თქვა, რომ აქ საეჭვო არაფერი იყო და ეს იყო მხოლოდ გულთბილი, წამიერი მისალმება. მოგვიანებით, CNN-მა აღნიშნული სტატია წაშალა და ბოდიშიც მოიხადა.

“22 ივნისს CNN.com-ზე გამოქვეყნდა სტატია, სადაც ეწერა, რომ ენტონი სკარამუჩის რუსეთან კავშირზე მიმდინარეობდა გამოძიება. აღნიშნული სტატუა არ იყო მომზადებული CNN-ის სარედაქციო სტანდარტების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, სტატია ბმულებთან ერთად წაიშალა. CNN ბოდიშს უხდის ბატონ სკარამუჩის”, - დაწერა CNN-მა.
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
გარდიანი სარედაქციო წერილში იტყობინება, რომ მათ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიები ყალბი აღმოჩნდა. წყაროებმა, რომლთა „ინტერვიუებიც“ მასალებს ერთვოდა, თქვეს, რომ ჟურნალისტთან ამ თემებზე არასოდეს უსაუბრიათ. სტატიები გარდიანის კონტრიბუტორის ჯოსეფ მეიტონის მიერ იყო მომზადებული.

„მეიტონმა ვერ წარმოადგინა მტკიცებულებები, იმისა, რომ ეს ინტერვიუები ნამდვილად შედგა. ჩვენ დავიქირავეთ დამოუკიდებელი fact-checker (ადამიანი, რომელიც ფაქტებს ამოწმებს), რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ინტერვიუების ნაწილი ფაბრიკაცია იყო. ორ შეხვედრას, რომელზეც მეიტონმა სტატია მოამზადა, ორგანიზატორების თქმით, ის არ დასწრებია, ხოლო წყაროთა ნაწილმა, რომელთა ინტერვიუებიც სტატიებში იყო გამოყენებული, თქვეს, რომ მათ არასოდეს უსაუბრიათ ამ ჟურნალისტთან“.

მეიტონი ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს რომ გარდიანი ტყუის: „ინტერვიუთა ნაწილი ჩაწერილია რამდენიმე თვის ან ერთი წლის წინ. მართალია, მე არ ვინახავდი საუბრების აუდიოჩანაწერებს, მაგრამ ინტერვიუები არასოდეს გამიყალბებია“.

წყარო: http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/26/open-door-column-note-to-readers
კატეგორია: სიახლე
„ნეტგაზეთი“ სარედაქციო წერილს აქვეყნებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ორი ჟურნალისტი, რომელიც 2016 წლის იანვრის ბოლომდე თანამშრომლობდა გამოცემასთან, სისტემატურად მიმართავდა პლაგიატს.

გამოცემა ორი თვის განმავლობაში ატარებდა შიდა გამოძიებას: „ისინი სხვადასხვა მედიასაშუალების მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას, კომენტარებს, ინტერვიუებს ასაღებდნენ თავიანთ ნამუშევრებად და უგზავნიდნენ ნეტგაზეთს. საქმე ეხება 2014-15 წლებში გამოქვეყნებულ სტატიებს სამხრეთი კავკასიის რეგიონის შესახებ” - ვკითხულობთ სარედაქციო წერილში.

როგორც წერილიდან ვიგებთ, რედაქციის შიდა გამოძიების დაწყების მიზეზი გახდა სწორედ ერთ-ერთი ავტორის სტატია, რომელიც არ გამოქვეყნებულა: “სტატია 2016 წლის იანვარში მივიღეთ, მასში პლაგიატის შემთხვევა აღმოვაჩინეთ და გადავწყვიტეთ მისი და სხვა ავტორის მიერ მომზადებული ყველა სტატია შეგვემოწმებინა. თუმცა პლაგიატის პრაქტიკა მხოლოდ ორი ავტორის ტექსტებში აღმოჩნდა“.

გამოცემამ პლაგიატის დადასტურების შემდეგ, ჟურნალისტებთან კონტრაქტი გაწყვიტა: „ჩვენი გამოძიების შემდეგ საიტიდან წაშლილია ორივე ავტორის მიერ 2014-16 წლებში გამოქვეყნებული 40-ზე მეტი სტატია. ამ სტატიების ლინკები კვლავ ხელმისაწვდომია, თუმცა საკუთრივ სტატიის ნაცვლად ნახავთ წარწერას, რომ ტექსტი წაშლილია აღმოჩენილი პლაგიატის გამო. სტატიების წაშლის გარდა, “ნეტგაზეთმა” გაუგზავნა ბოდიშის წერილები 40-ზე მეტ გამოცემას – ვებგვერდებს, რომლებიდანაც ორივე ჟურნალისტი პირდაპირ იწერდა სხვადასხვა ინფორმაციას, საკუთარ ნამუშევრად ასაღებდა და ამ ქმედებების შედეგად მიღებულ ტექსტებს “ნეტგაზეთზე” ვაქვეყნებდით” - განმარტავს გამოცემა.

ნეტგაზეთი, მომხდარის გამო, მკითხველს და კოლეგებს ბოდიშს უხდის: „ჩვენ მზად ვართ, კვლავ ვიმუშაოთ თქვენი ნდობის მოსაპოვებლად, თუ ის დავკარგეთ ამ ძალიან უსიამოვნო შემთხვევის გამო”.

რედაქტორი მაია მეცხვარიშვილი კი, სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს, სადაც ამბობს რომ პროექტში მონაწილეობას აღარ მიიღებს: „ყველაზე მძიმე შეცდომა ჩემს, როგორც რედაქტორის პრაქტიკაში, რაც განაპირობა გაუმართლებელმა ნდობამ ამ ავტორებისა და მათი რეკომენდატორებისადმი, თუმცა მიზეზებს მკითხველისთვის, ცხადია, არ აქვს მნიშვნელობა... ამიტომაც ნეტგაზეთის ამ პროექტში მეც აღარ ვიქნები ჩართული. ვაცნობიერებ ჩემს პასუხისმგებლობას და პირველ რიგში, ვუხდი ბოდიშს ჩვენს მკითხველებსა და გულშემატკივრებს“.

აღსანიშნავია, რომ ესაა პირველი შემთხვევა საქართველოში, როცა გამოცემა თავადვე ღიად აცხადებს აღმოჩენილი პლაგიატის შესახებ, ბოდიშს უხდის მკითხველს და საქმის დეტალებს სარედაქციო წერილის სახით აცნობს აუდიტორიას.
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
Chicago TV news WGN-მა ბოდიში მოუხადა მაყურებელს ებრაელთა წმინდა დღესასწაულის, იომ კიპურის გაშუქებისას, უნებლიეთ ნაცისტური სიმბოლოს გამოყენებისთვის. დღესასწაულზე საუბრისას ტელეკომპანიამ აჩვენა ყვითელი ექვსქიმიანი ე.წ დავითის ვარსკვლავი, რომელზეც იკვეთებოდა წარწერა Jude - რაც ნიშნავს ებრაელს, ვარსკვლავი გამოსახული იყო თეთრ და ცისფერ ზოლებიან ფონზე - რაც ემთხვევა ებრაელთა უნიფორმის ფერს საკონცენტრაციო ბანაკებში.

ტელეკომპანიამ ბოდიშის წერილი საკუთარ ვებსაიტზე განათავსა და განაცხადა, რომ ფოტომ მსგავსი შესახედაობა გრაფიკული ფონის გამო მიიღო.

“ჩვენ გავაშუქეთ, ინფორმაცია იომ კიპურის დღესასწაულთან დაკავშირებით, რათა პატივი მიგვეგო იმ დღისთვის, რომელიც მიტევებას, (ცოდვების გამოსყიდვას) ეძღვენება. ილუსტრაციად გრაფიკული სიმბოლოს ჩვენება გადავწყვიტეთ, სამწუხაროდ, ვერ მივხვდით, რომ გრაფიკული ფონი ნაცისტურ სიმბოლოს ქმნიდა.

ჩვენ ვართ უკიდურესად შეწუხებულნი, ბოდიშს ვუხდით მაყურებლებს და ებრაულ სათვისტომოს ამ შეცდომისთვის. გვესმის, რომ ბოდიში გამართლება არაა! გვსურს იცოდეთ, რომ ჩვენ გადავხდეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით შიდა სარედაქციო პოლიტიკას. ცვლილებები უკვე განხორციელებულია, რათა მსგავსი შემთხვევა აღარასოდეს განმეორდეს.

გმადლობთ გაგებისთვის“ - ნათქვამია ტელეარხის განცხადებაში.

მომხდართან დაკავშირებით ინფორმაციას -imediaethics.org ავრცელებ
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
თაგესშპიგელმა ბოდიში მოიხადა გაზეთის პირველი გვერდის გამო, სადაც ლტოლვილთა კრიზისის ამსახველ ფოტოსთან ერთად, ჰიტლერის გამოსახულება გამოაქვეყნა. „ის უკვე აქ არის“ - წერია პირველ გვერდზე, მის ქვემოთ გამოტანილი სტატია კი, დევნილთა კრიზისთან დაკავშირებით ანგელა მერკელისა და პიტერ ალტმაიერის კოორდინაციის შესახებ მოგვითხრობს.

გაზეთის პირველმა გვერდმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ის შეაფასეს როგორც ორაზროვანი. გამოცემამ გაუგებრობისთვის ბოდიში მოიხადა და განმარტა, რომ ჰიტლერის ფოტო პირველ გვერდზე და წარწერა „ის უკვე აქ არის“, იმ ფილმის რელიზს წარმოადგენს, რომელიც ეკრანებზე 8 ოქტომბერს გამოვა. ფილმის სიუჟეტის მიხედვით, ადოლჰ ფიტლერი თანამედროვე გერმანიაში ბრუნდება.

ახალი ამბის სათაური („დევნილთა კრიზისი და მთავარი პრიორიტეტები“) და ჰიტლერის წარწერიანი ფოტო („ის უკვე აქ არის“) პირველ გვერდზე ისე იყო გამოტანილი, რომ მკაფიო ვიზუალური საზღვარი ამ ორ მასალას შორის არ იკვეთებოდა, შესაბამისად, მკითხველთა ნაწილმა ეს ორი დამოუკიდებელი სტატია, ერთ მასალად მიიჩნია.

თამარ კარელიძე

წყარო: meedia.de
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
Daily Mirror-მა 2013 წელს გაავრცელა სურათი, რომლითაც ბრიტანელ პოლიტიკოსს, ალექს ვუდს, ნაციზმსა და რასიზმში სდებდა ბრალს. გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუე აღმოჩნდა, რისთვისაც გაზეთმა მკითხველებს ბოდიში მოუხადა.

სურათზე, რომელიც გაზეთმა გაავრცელა, გამოსახულია პოლიტიკოსი, რომლის გაშლილი ხელი ნაცისტურ მისალმებას ჰგავს, გაზეთი ასევე ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ ვუდი საკუთარი ფეისბუქ გვერდით რასისტულ კომენტარებს აკეთებდა.

სინამდვილეში, ფოტოს გადაღებისას პოლიტიკოსი უბრალოდ ცდილობდა, ფოტოობიექტივში არ მოხვედრილიყო და კამერას ხელს აფარებდა. პოლიციამ დაადგინა, რომ ვუდი არც რასისტულ გამონათქვამებს არ იყენებდა თავის სოციალურ გვერდებზე.

მომხდართან დაკავშირებით ამ თვეში გამოცემამ ოფიციალურად მოიხადა ბოდიში. აღნიშნულ ინფორმაციას მედიაგამოცემა - Imediaethics.org ავრცელებს.

წყარო: Imediaethics
კატეგორია: სიახლე
ტელეკომპანია რუსთავის 2-ის ეთერში, „კურიერის“ დღის გამოშვებაში გავიდა ინფორმაცია არასრულწლოვანის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. კადრ სინქრონის ტიპის მასალაში წამყვანი ასახელებს მსხვერპლის სახელსა და გვარს და აღნიშნავს, რომ მისმა ადვოკატებმა ექსპერტიზის დასკვნა გაასაჯაროვეს, რომლის თანახმადაც მოზარდზე ძალადობის ფაქტი მტკიცდება. თავად ადვოკატი კომენტარში დეტალურად ახმოვანებს ექსპერტიზის დასკვნას, რითიც არასრულწლოვნის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხები საჯაროვდება.

ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახური ეთერში გასულ მასალათან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს:

„კურიერისერთ-ერთ გამოშვებაში ეთერში გავიდა მასალა, კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულისა და მასთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესზე, სადაც სექსუალური ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი არასრულწოლოვანია. მასალაში იდენტიფიცირებული იყო მსხვერპლის ვინაობა, ხოლო ინტერვიუს ფრაგმენტი უხეშად არღვევდა მის პირად ცხოვრებას. ჩვენ ვწუხვართ მომხდარის გამო, რამდენადაც მეტი ყურადღებით და სიფრთხილით უნდა მოვკიდებოდით მსგავსი თემის გაშუქებას და ვაცნობიერებთ, რომ ამ ფაქტის ტირაჟირებამ შესაძლოა არასრულწლოვანს ზიანი მიაყენოს. აღნიშნული მასალა უკვე ამოღებულია ჩვენი ვებ-გვერდიდან,"-აღნიშნულია „კურიერის“ მეირ გავრცელებულ განცხადებაში.

გოგონა იდენტიფიცირებულია სხვა მედიასაშუალებების მიერ ამავე თემაზე მომზადებულ მასალებში. მათ შორისაა Palitratv.ge, interpressnews.ge, kirispalitra.ge, etanews.ge, ambebi.ge.

„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ თანახმად, „მაუწყებელმა უნდა დაიცვას არასრულწლოვან ეჭვმიტანილთა, ბრალდებულთა, განსასჯელთა, მსჯავრდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა (განსაკუთრებით სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩამდენ პირთა) ანონიმურობა“. ამავე კოდექსის 44-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „არასრულწლოვნის ინფორმაციისა და გამოხატვის თავისუფლების პატივისცემასთან ერთად, მაუწყებელმა უნდა უზრუნველყოს პროგრამაში მონაწილე არასრულწლოვანთა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სულიერი კეთილდეობის დაცვა, მშობელთა, მზრუნველთა ან მეურვეთა თანხმობის მიუხედავად“.

იმავე მუხლის მეორე პუნქტში აღნიშნულია, რომ „მაუწყებელმა უნდა უზრუნველყოს არასრულწლოვანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა, არასრულწლოვანი არ კარგავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას მშობლების ან სკოლაში მომხდარი მოვლენების გამო“.
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
The New York Times - მკითხველს ბოდიშს უხდის სტატიისთვის, რომელიც უბედური შემთხვევის დროს დაღუპულ ირლანდიელ და ერთ ამერიკელ სტუდენტს შეეხებოდა. გაზეთმა ბოდიშის მოხდა მის მიმართ გამოთქმული კრიტიკული შენიშვნების შემდგომ გადაწყვიტა.

სტატია სახელწოდებით: “ ირლანდიელი სტუდენტების სიკვდილი ბერკლიში გაცვლითი პროგრამის კოლაფსია“ - ირლანდიის პრემიერ-მინისტრის და ათობით მკითხველის კრიტიკის საგანი გახდა. ირლანდიის პრემიერ-მინისტრმა გაზეთისგან ინფორმაციის უარყოფა და ბოდიშის მოხდა მოითხოვა.

„სტუდენტები შტატებში სამუშაო პროგრამით იმყოფებოდნენ, როგორც გაზეთი იუწყება, ამ პროგრამის ფარგლებში ირლანდიელები არაერთხელ ყოფილან შემჩნეულნი ზღვარგადასული წვეულებების მოწყობაში, საცხოვრებელი ბინის დაზიანებაში“ - სწორედ აღნიშნული ინფორმაცია გახდა მკითხველთა კრიტიკის ობიექტი.

გამოცემის კომუნიკაციების მენეჯერმა ეილინ მურფიმ საკუთარ გამოსვლაში ბოდიში მოუხადა მკითხველებს და განმარტა, რომ მსგავსი ტიპის ინფორმაციის გასაჯაროება იმისთვის გახდა საჭირო, რომ საზოგადოებას ჰქონოდა ნათელი წარმოდგენა, თუ რატომ იყვნენ ეს სტუდენტები შტატებში.

„ჩვენ გვესმის, რომ სტატიაში ზოგიერთი მონაკვეთი შესაძლოა არაეთიკურად მოგეჩვენოთ -თანაც ასე მცირე დროა გასული ამ ტრაგედიიდან, გვსურს დაგარწმუნოთ, ჩვენ არ გვქონდა განზრახვა, რამეში დაგვედანაშაულებინა მსხვერპლი და ვიხდით ბოდიშს თუ სტატიის ამ მონაკვეთმა მსგავსი შთაბეჭდილება დატოვა. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ტრაგიკულ თემაზე მუშაობას და მოგაწვდით ინფორმაციას იმ ახალგაზრდების შესახებ, რომლებიც ამ ტრაგედიას ემსხვერპლნენ“ - განაცხადა მურფიმ.

გაზეთის ერთ-ერთი კორესპონდენტის, ადამ ნაგოურნის განმარტებით, მასალა დაბალანსებული არ იყო, რადგან ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმო პროგრამის ნეგატიურ მხარეებს, ნაცვალად იმისა, რომ თანაბრად წარმოჩენილიყო ამ პროგრამის როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი ასპექტები.
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
News Sun-ს ვოლტერ ბრაუნმა სასამართლოში მას შემდეგ უჩივლა, რაც გასულ წელს გაზეთმა იგი მკვლელობაში ეჭვმიტანილად გამოაცხადა.

2014 წლის 10 ივნისს News Sun-მა გაავრცელა ბრაუნის სურათები, სავარაუდო ეჭვმიტანილის, ჯამალ ჯოჰსონის, სახელით და გვარით და იგი მკვლელობაში ეჭვმიტანილად გამოაცხადა.

„უკვე 11 ივნისს მედიასაშუალებამ შესწორების წერილი გამოაქვეყნა: „10 ივნისს გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც პიროვნება ჯამალ ჯაჰსონი მკვლელობაში ეჭვმიტანილად იყო გამოცხადებული, მცდარი ფოტოთი იყო იდენტიფიცირებული“ - წერდა მედიასაშუალება შესწორების წერილში.

როგორც დაზარალებულის ადვოკატი განმარტავს, ბრაუნის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, ვინაიდან, გაზეთმა მხოლოდ ფოტო აღიარა შეცდომად და არა ის, რომ ბრაუნი არ იყო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი.

წყარო: Imediaethics
კატეგორია: საერთაშორისო ამბები
კანადელი ჟურნალისტი მარკ დე ფოი ბოდიშს იხდის არაეთიკური გამონათქვამისთვის, რომელიც სპორტსმენ მაიკლ სამის მისამართით გააკეთა.

სამი პირველი ღიად გეი ფეხბურთელია, რომლის საჯარო განცხადებაზეც დე ფოიმ კომენტარი მისცა ჟურნალ De Montereal-ს.

მაიკლ სამმა კონფერენციაზე განაცხადა, რომ იგი ძალიან ბედნიერია, რომ კვლავ შეუძლია სტადიონზე დაბრუნება, რასაც დე ფოის კომენტარი მოჰყვა: „უცნაურია ამის მოსმენა ჰომოსექსუალისაგან, მისი სიტყვები ნიშნავს, რომ მას ერთი სული აქვს გავარდეს სტადიონზე და ვინმეს დაარტყას“ - წერს დე ფოი.

28 მაისის სვეტში დე ფოიმ ბოდიში მოუხადა ფეხბურთელს და ბოდიშის ტექსტი საკუთარი ტვიტერის გვერდზეც გაავრცელა.

„ბევრმა ადამიანმა განმსაჯა და გამაკრიტიკა ჩემი კომენტარის გამო, რომელიც მაიკლ სამის მისამართით გავაკეთე. მინდა ყველას ვუთხრა - თქვენ აბსოლუტურად მართლები ხართ; მე არ ვიყავი წინდახედული და ძალიან ვნანობ ამას, მე გულწრფელ ბოდიშს ვუხდი იმ ადამიანებს, რომლებმაც ჩემი კომენტარი ჰომოფობიურად ჩათვალეს, ეს არ იყო ჩემი მიზანი, გთხოვთ, დამიჯერეთ“ - განაცხადა დე ფოიმ.

მან აქვე დასძინა, რომ მაიკლ სამი არამხოლოდ მისაბაძი მაგალითია საზოგადოებისა და ლგბტ თემისათვის, არამედ უნდა იყოს კუმირი ახლგაზრდებისათვის.

კანადურმა ლგბტ საზოგადოებამ მომხდარს „ჟურნალისტური ეთიკის კრახი უწოდა“ და გამოცემას პროფესიული პრესის ასოციაციაში უჩივლა. ლგბტ თემის განცხადებით, დე ფოის კომენტარი არ იყო პროფესიონალი ჟურნალისტის საქციელი.

მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია - ჟურნალ De Montereal-ს;

წყარო: Imediaethics