კონკურსები
USAID მედია პროგრამა საგრანტო კონკურსს აცხადებს. ხუთწლიანი მედია პროგრამა, მცირე საგრანტო პროგრამით, ხელს უწყობს ქართულ ჟურნალისტიკასა და მედიის სფეროში იმ ინოვაციებსა და ექსპერიმენტებს, რომლებიც მიზნად ფინანსურად და ეკონომიკურად მდგრადი ბიზნეს მოდელების შექმნას ისახავს.

ხუთწლიანი მედია პროგრამა, მცირე საგრანტო პროგრამით, ხელს უწყობს ქართულ ჟურნალისტიკასა და მედიის სფეროში იმ ინოვაციებსა და ექსპერიმენტებს, რომლებიც მიზნად ფინანსურად და ეკონომიკურად მდგრადი ბიზნეს მოდელების შექმნას ისახავს. ბიზნეს მოდელების საგრანტო პროგრამა ღიაა ონლაინ/ციფრული ჟურნალისტიკის დარგში ნებისმიერი შემოქმედებითი და ინოვაციური იდეის განსახილველად და დასაფინანსებლად.

ახალი ბიზნეს მოდელი შესაძლოა მოიცავდეს:

 • ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნას მიზნობრივი აუდიტორიისთვის; მედიის მიერ ასეთი აუდიტორიის ჩართულობის გაზრდას ახალი ამბების თემების მომზადების პროცესში.
 • მიზნობრივი აუდიტორია შესაძლოა შერჩეული იყოს გეოგრაფიულად (ადგილობრივი მედია, სათემო მედია) ან კონკრეტული ინტერესის სფეროს გათვალისწინებით (სტუდენტური ან/და დარგობრივი მედია).

ტექნოლოგიური მიდგომების მოძებნას აუდიტორიისათვის სასარგებლო და საჭირო ამბების გასავრცელებლად. მაგალითისთვის, ეს შეიძლება იყოს:

 • ისეთი ახალი, ადგილობრივი მედიაპლატფორმის შექმნა, რომელიც ახალი ამბებისა ადგილობრივი სერვისების ინფორმაციის შერწყმით უპასუხებს ბაზარზე არსებულ მოთხოვნას და შექმნის შემოსავლის წყაროს.
 • სხვა ტექნოლოგიურ ინოვაციას, რომელიც მედიის თანამედროვე გამოწვევებს პასუხობს.

დეტალები:

 • თითო პროექტის სავარაუდო დაფინანსების ოდენობა: $6000;
 • პირველი რაუნდში შეირჩევა 3 პროექტი;
 • გრანტის ხანგრძლივობა 4 თვე;
 • შერჩეული პროექტი შესაძლოა დაფინანსდეს ერთიანად ან ეტაპობრივად;
 • საგრანტო კონკურსი ორეტაპიანია. პირველ ეტაპზე საჭიროა მხოლოდ იდეის ზოგადი მონახაზის გაზიარება.

საქართველოში USAID-ის მედია პროგრამა ხუთწლიანი პროგრამაა, რომელსაც აფინანსებს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და ახორციელებს IREX.

სრული ინფორმაციისთვის და განცხადების გასაგზავნად, ეწვიეთ ამ გვერდს.
რა ხდება?
ფორსეტი და AskGov.ge, ღია მმართველობის პარტნიორობასთან (OGP) თანამშრომლობით იწყებენ 1-თვიან სასტიპენდიო პროგრამას — ღია მონაცემთა ჟურნალისტიკა გამჭვირვალობისთვის. მიზანია ღია მონაცემების მეშვეობით კორუფციის, ანგარიშვალდებულებისა და მედიის თავისუფლებისა გაშუქება.

ვისთვის არის ეს სტიპენდია?
 • ჟურნალისტებისთვის, ამბის მთხრობელებისთვის, მკვლევრებისთვის, სამოქალაქო აქტივისტებისთვის.
 • შეირჩევა 10 სტიპენდიანტი.

"პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსის მონაწილეები შეუერთდებიან AskGov.ge-ის ქსელს, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს 700-მდე წევრს სამოქალაქო საზოგადოებიდან", — აცხადებენ ორგანიზატორები.

რა მოდულებია?
 • შეხვედრები, მონაცემთა ჟურნალისტიკის ონლაინ ვორკშოპები, ვიზუალიზების ტექნიკები;
 • მულტიმედიურ ნაშრომებზე მუშაობა, მენტორების დახმარებით.
რა თემებია?

პროგრამის მსვლელობისას, სტიპენდიანტი აირჩევს ერთ-ერთ, ამ თემებიდან:
 • საჯარო ფინანსების ხარჯვა;
 • კორუფციული გარიგებები;
 • სახელმწიფო შესყიდვები;
 • არაეფექტური ადმინისტრირება;
 • დისკრიმინაციული პოლიტიკა;
 • ნეპოტიზმი;
 • ანგარიშვალდებულებასთან, კორუფციასთან, გამჭვირვალობასთან და მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები.
აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადა 30 აპრილია.

დეტალებისთვის და აპლიკაციის შესავსებად იხილეთ ეს გვერდი
"ევროკავშირი დამოუკიდებელი მედიისთვის" (EU4IM) აცხადებს განაცხადების მიღებას, საქართველოს მოსახლეობისთვის, დამოუკიდებელი მედიაკონტენტის შექმნის ხელშეწყობის მიზნით.

განმცხადებელს შეუძლია მოითხოვოს კონტენტის წარმოებაში მხარდაჭერა 5000 ევროს (€5000) ოდენობით.
 • "კონტენტის შექმნის მხარდაჭერის პროგრამის საერთო მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში მაღალხარისხიანი, სანდო და მრავალფეროვანი კონტენტის შექმნას იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც ნაკლებად შუქდება უკრაინაში მიმდინარე ომის პერიოდში, თუმცა დაკავშირებულია ომის ზემოქმედებასთან და საკვანძო მნიშვნელობისაა საზოგადოებისთვის. პროექტის მხარდამჭერია ევროკავშირი", — წერია განცხადებაში.

რა მიზნები აქვს პროგრამას?
 • დაეხმაროს დამოუკიდებელ მედიასაშუალებებს, ჟურნალისტებსა და ტექნიკური მხარდაჭერის (სიუჟეტის გადამღებ და მომამზადებელ) გუნდებს კონტენტის შექმნის ხელშეწყობის პროგრამის საშუალებით;
 • ხელი შეუწყოს მედიასაშუალებების კომპეტენციების გაძლიერებას მულტიმედია სიუჟეტების მომზადების შესახებ სემინარებისა და მენტორობის საშუალებით;
 • ხელი შეუწყოს სხვადასხვა პლატფორმაზე საქართველოს საზოგადოების ინტერესების შესაბამისი კონტენტის მომზადებაში.

ძირითადი კრიტერიუმი:

EU4IM თანამშრომლობს მხოლოდ დამოუკიდებელ მედიასთან. მედიასაშუალება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირითად კრიტერიუმს: სარედაქციო პროცესში მესაკუთრის / მესაკუთრეების, ან მათი პოლიტიკური, თუ საქმიანი პარტნიორების ჩაურევლობა.