როგორ გამოიყენება ხელოვნური ინტელექტი Chat GPT-3 ჟურნალისტიკაში?
26.01.2023

 

რედაქციის შენიშვნა: ეს ტექსტი ხელოვნურმა ინტელექტმა, Chat GPT-3-მა დაწერა, მისი დავალება იყო, დაეწერა 300-სიტყვიანი ტექსტი ჟურნალისტიკაში Chat GPT-3-ის გამოყენების შესაძლებლობებისა და რისკების შესახებ.

მას ასევე დავავალეთ, სტატიის დასაწყისში მოკლედ შეეჯამებინა ტექსტის მთავარი აქცენტები.

ქვემოთ მოცემული ყველა დებულება გადამოწმებულია რედაქციის მიერ.

რა ხდება?

მას შემდეგ, რაც მედიაში ხელოვნურ ინტელექტის გამოყენება დაიწყეს, Chat GPT-3 ერთ-ერთი მთავარი დამხმარე ხელსაწყო გახდა. თუმცა, ამ ეტაპზე ის ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია.

სტატიაში განვიხილავთ მედიაში მისი გამოყენების პოტენციალსა და საფრთხეებს, ასევე იმ ტექნიკურ უნარებს და ეთიკურ ნორმებს, რომელიც ჟურნალისტებს სჭირდებათ AI-ს გამოსაყენებლად.

რა არის chat GPT3?

Chat GPT ხელოვნური ადამიანური ენის მოდელზე დაფუძნებული კომპიუტერული პროგრამაა.
 • GPT იშიფრება, როგორც Generative Pre-trained Transformer.
 • ეს რევოლუციური, ახალი ტექნოლოგია, რომელიც გამოცდილებასა და სწავლაზე დაფუძნებული ალგორითმის საშუალებით ადამიანის მიერ დაწერილი ტექსტის მსგავს მასალას აგენერირებს
 • ის გამოიყენება სხვადასხვა პროფესიებში, მათ შორის ჟურნალისტიკაშიც.
ხელოვნური ინტელექტი შექმნილია კომპანია Open AI-ს მიერ, რომელსაც ილონ მასკი ფლობს.

რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი?
 • Chat GPT-3-ის დახმარებით, მედიაში მაღალი ხარისხის, ადამიანის დაწერილი ტექსტის მსგავსის გენერირება შეიძლება, მისი საშუალებით ჟურნალისტები დაზოგავენ დროს, რადგან მას აქვს ვრცელი მონაცემების ანალიზის უნარი.
 • თუმცა არსებობს იმის რისკი, რომ ხელოვნური ინტელექტის მიერ დაწერილი ტექსტი იყოს მიკერძოებული.
 • Chat GPT-3-ის მედიაში გამოსაყენებლად საჭიროა პროგრამირების და მონაცემების ანალიზის საბაზისო უნარები მაინც.

გამოწვევები მოკლედ:
 • ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ შესაძლოა ხელოვნური ინტელექტის მიერ დაწერილი ტექსტში გაიპაროს დაუზუსტებელი ან მიკერძოებული ფაქტები.
 • ეს ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ინფორმაცია, რომელსაც Chat GPT-3 ტექსტის დასაწერად ეყრდნობა, შესაძლოა თავად იყოს მიკერძოებული.
 • ხელოვნური ინტელექტის ამ მოდელს ყოველთივის არ შეუძლია სრულად აღიქვას მიწოდებული ინფორმაციია და კონტექსტი და რაც მის "დაბნეულობას" გამოიწვევს.

მოკლედ, ტექნიკურ უნარებსა და ინტელექტუალურ საკუთრებაზე
 • Chat GPT-3-ის მედიაში გამოსაყენებლად, ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს პროგრამირების და მონაცემთა ანალიზის საბაზისო ცოდნა. მათ შორის დაახლოებით ესმოდეს, როგორ მუშაობს პროგრამირების ენა, „Python“ და ასევე, იცოდეს მონაცემთა ანალიზის პროგრამების “Excel“-სა და “Google Sheets”-ის გამოყენება.
 • რაც შეეხება ინტელექტუალურ საკუთრებას, chat GPT3-ის შექმნილ ტექსტზე საავტორო უფლებები ეკუთვნის იმ ადამიანს ან ორგანიზაციას, ვინც AI-ს ამ მასალის მომზადება “დაავალა”. ეს ნიშნავს, რომ ჟურნალისტი, რომელმაც გამოიყენა chat GPT3 სტატიისთვის, ფლობს საავტორო უფლებებს. თუმცა, აღსანიშნავია, ისიც, რომ „OpenAI“-ს მომსახურების პირობებით, მომხმარებელს შეიძლია ტექსტის გენერირება, მაგრამ მისი გამოყენება რედისტრიბუციისთვის ან გაყიდვა არ შეიძლება.

რა შეუძლია chat GPT3-ს?

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარი ადამიანის მსგავსი ტექსტის დაწერაა, რაც შეიძლება სხვადასხვა ტიპის მასალის შესაქმნელად გამოიყენოთ, მათ შორის ახალი ამბების, შემაჯამებელი თუ ვრცელი სტატიების.

მისი გამოყენება შეიძლება სათაურებისა და ფოტოს ან ვიდეოს აღწერის დასაწერად. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Chat GPT-3 დაზოგავს ჟურნალისტების ძვირფას დროს და მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე კონცენტრირდნენ, როგორიცაა კვლევა და ფაქტების გადამოწმება.

დამატებით, Chat GPT-3-ს შეუძლია, რომ გამოცემებს ვრცელი მასალების ანალიზში დაეხმაროს და შეამჩნიოს ისეთი დეტალები, რომელიც შეიძლება ადამიანს გამორჩეს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამომძიებელი ჟურნალისტებისთვის, რადგან მათი დროის უდიდესი ნაწილი ვრცელ მასალებზე დაკვირვებით ერთი და იმავე მონაცემების ამოცნობას ეთმობა.

თუმცა, არსებობს ჟურნალისტიკაში ამ კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების უარყოფითი მხარეებიც.
 • მედიამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ხელოვნური ინტელექტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ არის ყოველთვის ზუსტი, რადგან მისი გენერირებული ტექსტი შეიძლება არასწორ ფაქტებს შეიცავდეს ან მიკერძოებული იყოს რომელიმე მხარის მიმართ.
 • ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი სენსიტიური თემების გაშუქებისას, როგორიცაა პოლიტიკა და სოციალური საკითხები.
 • დამატებით, გასათვალისწინებელია, რომ chat GPT3-ს ყოველთვის არ შეუძლია ნიუანსებისა და კონტექსტის დადგენა, რამაც შეიძლება არასწორი ინტერპრეტაცია გამოიწვიოს.

როგორია chat GPT3-ის მომავალი?

ზოგადად, ჟურნალისტიკაში chat GPT3-ის მომავალი საკმაოდ პერსპექტიულია. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ის შეიძლება გახდეს ფასდაუდებელი დამხმარე ხელსაწყო ჟურნალისტებისთვის. ამასთანავე, უფრო და უფრო მეტი მონაცემი ხდება საჯარო (ხელმისაწვდომი), შესაბამისად იზრდება სამუშაო მასალების რაოდენობა chat GPT3-სთვის.

მართალია, ეს კომპიუტერული პროგრამა ჟურნალისტებისთვის ერთგვარი დამხმარე იარაღია, თუმცა მნიშვნელოვანია, მისი შეზღუდული შესაძლებლობებისა და პოტენციური უზუსტობების გათვალისწინება. ამიტომ, აუცილებელია, რომ chat GPT3 გამოიყენოთ პასუხისმგებლიანად და ყოველთვის გადაამოწმოთ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.

ავტორი : თამარ თოიძე;
კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას, სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ

მსგავსი სტატიები

ასევე იხილეთ