საქართველო
კატეგორია - საქართველო

„სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა“ საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ჟურნალისტთა აკრედიტაციისა და პარლამენტის დაცვის წესების კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებთან შესაბამისობა და მედიის თავისუფალ მუშაობაზე მათი გავლენა გააანალიზა. 

ორგანიზაციის შეფასებით, აშკარაა, რომ პარლამენტში მოქმედი აკრედიტაციისა და უსაფრთხოების ახალი წესები ჟურნალისტურ საქმიანობაში გაუმართლებელი ჩარევის რისკებს ქმნის და აჩვენებს ხელისუფლების ინტერესს, შეზღუდოს და გაართულოს მედიის თავისუფალი საქმიანობა.

ანალიტიკური დოკუმენტის - „პარლამენტში ჟურნალისტური საქმიანობის შეზღუდვის თვითნებური და რეპრესიული პრაქტიკები“ დასკვნაში ვკითხულობთ:

  • აკრედიტაციის ახალი რეგულაციები წინა წლებში მოქმედ მოწესრიგებაზე მკაცრია. პარლამენტში აკრედიტებული მედია ორგანიზაციების გადამღები ჯგუფებისა და ჟურნალისტების რაოდენობის ბლანკეტური განსაზღვრა უსამართლოა, ონლაინ და ბეჭდურ მედიებს განსაკუთრებით არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს და მათ პარლამენტში ჯეროვანი მუშაობისა და საზოგადოების სათანადო ინფორმირების შესაძლებლობებს ართმევს; 
  • ახალი რეგულაციები პარლამენტში ჟურნალისტების აკრედიტაციისა და საქმიანობის შეზღუდვის თვითნებურ, სათანადო საპროცესო გარანტიების (მათ შორის, თავის დაცვის უფლების) გარეშე მოქმედ წესებს ითვალისწინებს და ამგვარი შემზღუდავი გადაწყვეტილებების მიღების მანდატს პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთპიროვნულად და ექსკლუზიურად ანიჭებს; 
  • პარლამენტის შენობაში ჟურნალისტებს პრაქტიკულად ეკრძალებათ კრიტიკული კითხვების დასმა, რადგან აკრედიტაციის ახალი წესები პარლამენტის დეპუტატებს აძლევს ფართო დისკრეციას, მათთვის არასასურველ კითხვებზე პასუხი არ გასცენ და ჟურნალისტის ლეგიტიმური სიჯიუტე მოიპოვოს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, პარლამენტში მათი აკრედიტაციის შეჩერების მიზეზად იქცევა.
  • აკრედიტაციის ახალმა წესებმა ასევე შეზღუდა პარლამენტის წევრის დოკუმენტების, ტელეფონის, ელექტრონული მოწყობილობის ეკრანის გადაღება. ეს აკრედიტაციის შეჩერების საფუძვლადაც კი მიიჩნევა; 
  • ახალი წესები აკრედიტაციის შეჩერებამდე უფრო ნაკლებად შემზღუდავ საშუალებებს არ ცნობს. ამასთან, ის ჟურნალისტისთვის აკრედიტაციის ჩამორთმევის დროს გადამღები ჯგუფის სხვა წევრებისთვის აკრედიტაციის შეჩერების ავტომატურ პრაქტიკას უშვებს; 
  • აკრედიტაციის ახალი წესები მედია ორგანიზაციას მისი აკრედიტაციაშეჩერებული ჟურნალისტის ახალი ჟურნალისტით ჩანაცვლების შესაძლებლობას არ აძლევს;
  • პარლამენტის თავმჯდომარეს ბრძანებით შესაძლებლობა აქვს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ახალი ბრძანების გამოცემის გარეშე, „პარლამენტის დაცვის წესებზე“ ზოგადი და შაბლონური მითითებით, პარლამენტში მოქმედი უსაფრთხოების დონეები გამოაცხადოს. რეგულირება არ ითვალისწინებს იმ მაქსიმალურ ვადებს, რომლის ფარგლებშიც შეზღუდვებმა შეიძლება იმოქმედოს;
  • პარლამენტის შენობაში მედიისთვის მნიშვნელოვნად არის შეზღუდული აზრისა და პროტესტის/სოლიდარობის გამოხატვის ფორმები და მაშინაც კი, როდესაც ჟურნალისტების გამოხატვის ფორმები არ არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, მათ პარლამენტის შენობაში, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარ პოლიტიკურ ორგანოში, გამოხატვის თავისუფლება თეორიულადაც კი წართმეული აქვთ. 

„სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ შეფასებით, მაშინ, როცა ხელისუფლება კრიტიკულ მედიასთან ბოიკოტის რეჟიმშია და ამით საზოგადოებას განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენის შესაძლებლობას ართმევს, პარლამენტის სივრცეში ჟურნალისტებისთვის საქმიანობის შეზღუდვა მედიის მუშაობას კიდევ უფრო ართულებს.


სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, „პარლამენტში ჟურნალისტური საქმიანობის შეზღუდვის თვითნებური და რეპრესიული პრაქტიკები“ - https://socialjustice.org.ge/ka/products/parlamentshi-zhurnalisturi-sakmianobis-shezghudvis-tvitneburi-da-represiuli-praktikebi?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1pe5Q_60OtrW7AqgbhZVAtiTYe_Vp4V3Cenj26Q4yzRjkOlkg8cIEEtGg_aem_AbLc1pmZw9xYkkL2BKo46jieI0xd6-xUDFYaSxC8W82_74_2XA5SOFyRT4yyWTVgNFll8OQwy1CBUhspT5oIv_BR 

 
კატეგორია - საქართველო


„გავრილოვის ღამეს“ დაზარალებული ჟურნალისტები ანა ვახტანგაძე და გიორგი დიასამიძე "მედიაჩეკერთან" 20-21 ივნისის ღამეს განვითარებულ მოვლენებს იხსენებენ და რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების მიმდინარეობას აფასებენ. 

„ე.წ. გავრილოვის ღამის შემდეგ იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას შეეცვალა მიდგომა მედიის წარმომადგენლების მიმართ და დაეცვა მათი უფლებები…პირიქით, ამის შემდეგ გვქონდა 5 ივლისი, როდესაც ათობით ჩვენი კოლეგა უმოწყალოდ სცემეს ხელისუფლების მხრიდან წახალისებულმა მოძალადე ჯგუფებმა", - გიორგი დიასამიძე

„ეს კანონი და ის დამოკიდებულება, რომელსაც ხელისუფლება ჩვენს მიმართ იჩენს არის ყველანაირად უსამართლო, არაკანონიერი, არაკონსტიტუციური და არაჰუმანური, რაც მთავარია“, - ანა ვახტანგაძე

2019 წლის 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის დაშლის დროს ვახტანგაძეს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას რეზინის ტყვიები ფეხის არეში მოხდა, დიასამიძეს კი სამართალდამცავებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. "გავრილოვის ღამეს" ჯამში 40-მდე მედიის წარმომადგენელი დაშავდა. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სახელმწიფოს 18 დაზარალებული ჟურნალისტისთვის 5 000 ევროს გადახდა დაეკისრა. სტრასბურგის სასამართლომ 2019 წლის 20-21 ივნისს თბილისში გამართული საპროტესტო აქციის დაშლის საქმეზე ეფექტიანი გამოძიების ნაწილში ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა 2024 წლის მაისის დასაწყისში დაადგინა.  
 
 
კატეგორია - საქართველო


საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის 3 კანდიდატის შესარჩევი ღია კონკურსი მესამედ გამოაცხადა.

პარლამენტის თავმჯდომარის, შალვა პაპუაშვილის ბრძანების მიხედვით, „მეურვეობის კანდიდატი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, საზოგადოებრივი აღიარებისა და ნდობის მქონე პირი. მას უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და არანაკლებ 10 წლის მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის, სულ ცოტა 5 წლისა –ჟურნალისტიკის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, საფინანსო, ელექტრონული კომუნიკაციების, სახელოვნებო, სამწერლო ან/და სამეცნიერო-პედაგოგიურ სფეროში“.

პარლამენტი შესაბამის განაცხადებს 2024 წლის 4 ივნისის ჩათვლით მიიღებს. მეურვეობის კანდიდატის წარდგენის უფლება ყველას აქვს.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 3 წევრის შესარჩევი კონკურსი პირველად 18 მარტს გამოცხადდა, თუმცა, საკმარისი აპლიკანტების არ არსებობის გამო პროცესი ჩავარდა. 

პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ორგანომ მეორედ გამოცხადებული კონკურსის ვადაში საკმარისი (10) განაცხადი მიიღო, თუმცა, იმ პერიოდში პარლამენტის შენობაში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების მოქმედების გამო, პროცესი შეფერხდა.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 3 წევრის შესარჩევი ღია კონკურსი მესამედ გუშინ, 20 მაისს გამოცხადდა. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 11-წევრიანი სამეურვეო საბჭოდან ვადა სამ წევრს: მიხეილ ჩიკვილაძეს, ბესიკ ლილუაშვილსა და იზაბელა ოსიპოვას ამოეწურა. ესენი „ქართული ოცნების“, აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და სახალხო დამცველის მიერ შერჩეული კანდიდატები არიან.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თითოეულ წევრს ექვსი წლის ვადით ირჩევენ.

 
კატეგორია - საქართველო


კანის 77-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე რუს კინორეჟისორს, კირილ სერებრენიკოვს რუსულ კანონთან დაკავშირებით კითხვა ქართველმა ჟურნალისტმა, ანანო ბაკურაძემ დაუსვა.

კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში კირილ სერებრენიკოვის ფილმი “ლიმონოვი: ბალადა” მონაწილეობს. 

სერებრენიკოვს რუსეთში შემოქმედებითი საქმიანობა აკრძალული აქვს. მან ქვეყანა 2022 წელს დატოვა.

რუსულ კანონთან დაკავშირებით ისაუბრა თბილისში მცხოვრებმა რუსმა მსახიობმა, ვიქტორია მიროშნიჩენკოვმაც.

 
კატეგორია - საქართველო


ტელეკომპანია „იმედმა“ სოციალურ ქსელში გაავრცელა ქარდი წარწერით: „ოპოზიციური მედია რუსთაველზე ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით შეკრებილ ხალხს პრორუსებად და რადიკალებად მოიხსენიებს“. 

„იმედი“ ოპოზიციურ მედიაში ტელეკომპანია „პირველს“ გულისხმობს. ქარდზე სწორედ საინფორმაციო გამოშვება „პირველების“ მასალის სქრინებია გამოყენებული. სინამდვილეში ტელეკომპანია „პირველს“ 13:00-საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში რუსთაველის გამზირიდან ორი პირდაპირი ჩართვა ჰქონდა და „პირველების“ მასალა სათაურით - „რადიკალების მსვლელობა რუსთაველზე“ და „პრორუსების მსვლელობა რუსთაველზე“ არა ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით შეკრებილ ხალხს, არამედ 17 მაისის ღონისძიებაზე „ალტ-ინფოს“ მსვლელობას ეხეოდა. რუსთაველის გამზირზე ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით მომზადებულ მასალას კი „ოჯახის სიწმინდის დღე“ ერქვა.